นิทรรศการ

Interface แบบ กล้วยๆ ด้วย Banana plug

ทั้ง MicroBit และ KidBright มีช่องเสียบ Plug ขนาด 4 มม. ซึ่งเรียกว่า Banana plug มาตรฐานนี้มีใช้มามากกว่าหกสิบปีแล้ว สมัยแรกเป็นสปลั๊กสำหรับเสียบสายอากาศและสายดินของวิทยุรุ่นแรกๆ ปัจจุบันมีใช้อยู่กับชุดทดลองต่างๆ วิธีต่อสัญญาณจากบอร์ดทั้งสองนี้จึงสามารถใช้ปลั๊กนี้ได้ โดยออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ให้จุดต่อปล๊กตรงกับช่องสัญญาณจาก MicroBit และ KidBright จากนั้นก็สามารถจะใช้งานสัญญาณเหล่านั้นเป็นได้ทั้ง input และ Output ตามต้องการ

Read more
นิทรรศการ

เพิ่มช่อง Output ด้วย 74164

ใช้สัญญาณจาก MicroBit หรือ KidBright เพียง สองช่อง ที่ขา Data และขา Clock สามารถควบคุม Output ของ Shift register เบอร์ 74164 ได้อย่างอิสระทั้งแปดช่อง จึงสามารถนำ เหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกเช่น หลอดไฟ สวิชกลไกไฟฟ้าหรือแม้แต่ Stepping motor ได้

Read more