Alternative Coding

น้ำพุธงชาติ

ภาพติดตา ปกติเมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงส่องไปยังวัตถุเราจะเห็นวัตถุเป็นสีของแสงที่ส่องมา เช่นหลอดสีแดงวัตถุก็จะเป็นสีแดง ถ้ามีแหล่งกำเนิดมากกว่าหนึ่งสี เช่นทั้งแดงและน้ำเงิน เราจะไม่เห็นทั้งสีแดงและน้ำเงินบนวัตถุ แต่จะเห็นสีม่วงแทน การทำให้น้ำเกิดเป็นสีต่างๆตามที่เห็นในภาพเราจะต้องเปิดและปิดไฟแต่ละสีในช่วงเวลาต่างกัน ด้วยคุณสมบัติของตามนุษย์ที่สามารถจำภาพเก่าไว้ได้หรือที่เรียกว่า”ภาพติดตา”เราจึงเห็นดังภาพ การเขียน Code จะต้องทำสองส่วน ส่วนแรกต้องจับความเร็วการหมุนของน้ำพุแต่ละรอบ ส่วนที่สองสั่งให้หลอดไฟติดและดับทั้งกลุ่มที่กำหนดตามการหมุนแต่ละรอบก็จะได้ภาพออกมาตามที่เห็นครับ ขอบคุณหัวน้ำพุหมุนจาก https://www.facebook.com/sarayut.muktier

Read more
นิทรรศการ

Interface แบบ กล้วยๆ ด้วย Banana plug

ทั้ง MicroBit และ KidBright มีช่องเสียบ Plug ขนาด 4 มม. ซึ่งเรียกว่า Banana plug มาตรฐานนี้มีใช้มามากกว่าหกสิบปีแล้ว สมัยแรกเป็นสปลั๊กสำหรับเสียบสายอากาศและสายดินของวิทยุรุ่นแรกๆ ปัจจุบันมีใช้อยู่กับชุดทดลองต่างๆ วิธีต่อสัญญาณจากบอร์ดทั้งสองนี้จึงสามารถใช้ปลั๊กนี้ได้ โดยออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ให้จุดต่อปล๊กตรงกับช่องสัญญาณจาก MicroBit และ KidBright จากนั้นก็สามารถจะใช้งานสัญญาณเหล่านั้นเป็นได้ทั้ง input และ Output ตามต้องการ

Read more
Alternative Coding

นาฬิกาเลขไทย

นาฬิกาเลขไทยไมโครบิต โดยให้แผ่นเจาะตัวเลขไทย หมุนด้วยความเร็ว 18 รอบต่อวินาทีด้านล่างแผ่น CD มีชิ้นแถบสะท้อนแสงติดอยู่เพื่อหาตำแหน่งเริ่มต้น จากนั้นจะหน่วงเวลาให้เลขหนึ่งหมุนมาตรงตำแหน่งเพื่อจุด Led นาน 200 Micro sec หลังจากนั้นรอรอบต่อไปหน่วงเวลาให้เลขสี่หมุนมาจึงจุด Led ดวงถัดมาทำเช่นนี้ต่อไปจนครบห้าหลัก จากตัวอย่างแผ่น CD หมุน 1080 รอบต่อนาที หนึ่งรอบจะใช้เวลา 55 mil sec แสดงครบห้าตำแหน่งจะใช้เวลา 277 mil sec อาจเกิดการกระพริบไม่ต่อเนื่อง ถ้าจะให้นิ่งกว่านี้ต้องเพิ่มความเร็วรอบขึ้นอีก

Read more
นิทรรศการ

เพิ่มช่อง Output ด้วย 74164

ใช้สัญญาณจาก MicroBit หรือ KidBright เพียง สองช่อง ที่ขา Data และขา Clock สามารถควบคุม Output ของ Shift register เบอร์ 74164 ได้อย่างอิสระทั้งแปดช่อง จึงสามารถนำ เหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกเช่น หลอดไฟ สวิชกลไกไฟฟ้าหรือแม้แต่ Stepping motor ได้

Read more