ไฟหมุนแสดงตัวอักษรเมื่อ 25 ปีก่อน ไฟหมุนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยเครื่องแรก สิทธิโชค มุกเตียร์ sittichoke muktier

ไฟหมุนแสดงตัวอักษรเมื่อ 25 ปีก่อน ไฟหมุนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยเครื่องแรก สิทธิโชค มุกเตียร์ sittichoke muktier

Read more
นวัตกรรม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

สิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แต่ละแห่งที่มีอยู่ทั้งใน ประเทศและนอกประเทศจะมีลักษณะสะท้อนทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็น ชิ้นงานเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้ในทฤษฎีนั้น ๆในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการรับรู้ เพียงทฤษฎีซึ่งจะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกับทฤษฎี หรือหัวข้อเหล่านั้น

Read more

ฝุ่นพิษ PM2.5 ทำไมใครก็ว่าร้าย?

แม้จะเล็กเกินว่าที่ตาเราสามารถมองเห็น แต่ฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอน ( PM2.5) คือภัยที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนไทย ลองไปทำความรู้จักกับฝุ่นพิษ PM2.5 ว่าคืออะไร และร้ายกาจอย่างไร

Read more

มหัศจรรย์ฮาร์ดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหลังจาก การทำงาน ไฟล์ต่างๆก็จะถูกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ หากฮาร์ดดิสก์มีความจุมาก ก็สามารถบันทึก ข้อมูล ได้มากเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ฮาร์ดดิสก์ จึงเปรียบเหมือนตู้เก็บเอกสารของเครื่องคอมพิวเตอร์

Read more

แนวความคิดเรื่องฮาร์ดดิสก์

ครูทุกคนคงอยากหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อทดลองให้นักเรียนดูหรือให้นักเรียนทดลองเอง แต่ ปัญหาใหญ่คืออุปกรณ์มักมีราคาแพงจัดหาได้ยาก งบประมาณที่ได้รับมีเพียงเล็กน้อย หากเปลี่ยนวิธีคิดโดยพยายาม หาวัสดุจากสิ่งที่สามารถหาได้จากรอบตัวมาจัดสร้างก็จะขจัดปัญหา ด้านงบประมาณลงได้อย่างมาก

Read more

แขนกลเล่นดนตรี

แขนกลตามการประดิษฐ์นี้อาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเคลื่อนที่ ก้านเคาะ ดีด หรือ เปิดช่องลม ของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ โดยการใช้แขนของหัวอ่าน หน่วยความจำ ชนิดจานแม่เหล็ก (HARDDISK) ร่วมกับขดลวดที่ติดอยู่กับหัวอ่าน ให้ทำงานร่วมกับแม่เหล็กถาวร

Read more

หลักการกำเนิดไฟฟ้า

อย่างง่ายๆโดยการเคลื่อนที่ สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กถาวรผ่านขดลวดที่ ประกอบขึ้นจากหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เกิดเป็นกระแส ไฟฟ้าไหลในขดลวด โดยจะติดตั้งแขนหัวอ่านพร้อม ทั้งขดลวดที่ติดอยู่ตรงปลายเรียงกันเป็นวงกลมบนฐานด้านหน้าเป็นแผ่นวงกลมที่ติดแม่เหล็กถาวรไว้ โดยรอบเมื่อแผ่นดังกล่าวหมุนสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรจะตัดกับขดลวดเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า ไหลในขดลวด ซึ่งสามารถจุดให้หลอดไฟขนาดเล็ก

Read more

น้ำพุดนตรีฮาร์ดดิสก์

ชิ้นส่วนภายในของฮาร์ดดิสก์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว สามารถนำมาประดิษฐ์เป็น ของเล่นของใช้ได้มากมาย โดยเฉพาะการนำมาประดิษฐ์เป็นน้ำพุดนตรี จากขดลวดที่ติดอยู่ตรงโคน ของแขนอ่าน และแม่เหล็กถาวร ความเข็มสูง ที่กระหนาบอยู่สองข้างของขดลวดแล้วนำอุปกรณ์ทั้งสอง ชิ้นนี้มาสร้างเป็นวาล์วปิด เปิดน้ำ หรือที่เรียกว่า Solenoid valve

Read more

ไฟหมุนแสดงตัวอักษรเมื่อ 25 ปีก่อน ไฟหมุนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยเครื่องแรก สิทธิโชค มุกเตียร์ sittichoke muktier

ไฟหมุนแสดงตัวอักษรเมื่อ 25 ปีก่อน ไฟหมุนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยเครื่องแรก สิทธิโชค มุกเตียร์ sittichoke muktier

Read more

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

สิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แต่ละแห่งที่มีอยู่ทั้งใน ประเทศและนอกประเทศจะมีลักษณะสะท้อนทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็น ชิ้นงานเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้ในทฤษฎีนั้น ๆในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการรับรู้ เพียงทฤษฎีซึ่งจะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกับทฤษฎี หรือหัวข้อเหล่านั้น

Read more

ระบบส่งผ่านข้อมูลเตือนภัย

ภัยพิบัติที่เกิดจากคลื่นสึนามิ ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินและ ชีวิตเหลือคณานับและถึงแม้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นดังกล่าวเกิดจากการเคลื่อนที่ ของแผ่นดินใต้มหาสมุทรคล้ายกับแผ่นดินไหวซึ่งไม่สามารถทำนายได้ล่วงหน้า

Read more

เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน

และเครื่องบันทึกตามการประดิษฐ์นี้ใช้แขน ของหัวอ่าน หน่วยความจำชนิดจานแม่เหล็ก (HARD DISK) รวมทั้งขดลวดที่ติด อยู่ทางด้านตรงข้ามและแม่เหล็กถาวรซึ่งติดตั้งอยู่ใกล้ขดลวดโดยการต่อตุ้มน้ำหนัก เข้าที่ปลายแขนเพื่อให้เกิดลักษณะของ PENDULUM

Read more

ไฟประดับอัจฉริยะ

การประดับไฟ โดยการกำหนดรูปแบบของการติดหรือดับ ของไฟฟ้า ให้เกิดเป็นรูปแบบต่าง ๆเพื่อผลในการลดค่าพลังงานไฟฟ้าแต่ยังเกิด ความสวยงานของการประดับไฟไม่ยิ่งหย่อนกว่าเดิมซึ่งจะลดค่าพลังงานไฟฟ้า ลงเหลือเพียง 10 – 30% ของแบบเดิม

Read more