สาระความรู้

ฝุ่นพิษ PM2.5 ทำไมใครก็ว่าร้าย?

แม้จะเล็กเกินว่าที่ตาเราสามารถมองเห็น แต่ฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอน ( PM2.5) คือภัยที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนไทย ลองไปทำความรู้จักกับฝุ่นพิษ PM2.5 ว่าคืออะไร และร้ายกาจอย่างไร

Read more
สาระความรู้

มหัศจรรย์ฮาร์ดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหลังจาก การทำงาน ไฟล์ต่างๆก็จะถูกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ หากฮาร์ดดิสก์มีความจุมาก ก็สามารถบันทึก ข้อมูล ได้มากเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ฮาร์ดดิสก์ จึงเปรียบเหมือนตู้เก็บเอกสารของเครื่องคอมพิวเตอร์

Read more
สาระความรู้

แนวความคิดเรื่องฮาร์ดดิสก์

ครูทุกคนคงอยากหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อทดลองให้นักเรียนดูหรือให้นักเรียนทดลองเอง แต่ ปัญหาใหญ่คืออุปกรณ์มักมีราคาแพงจัดหาได้ยาก งบประมาณที่ได้รับมีเพียงเล็กน้อย หากเปลี่ยนวิธีคิดโดยพยายาม หาวัสดุจากสิ่งที่สามารถหาได้จากรอบตัวมาจัดสร้างก็จะขจัดปัญหา ด้านงบประมาณลงได้อย่างมาก

Read more
สาระความรู้

แขนกลเล่นดนตรี

แขนกลตามการประดิษฐ์นี้อาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเคลื่อนที่ ก้านเคาะ ดีด หรือ เปิดช่องลม ของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ โดยการใช้แขนของหัวอ่าน หน่วยความจำ ชนิดจานแม่เหล็ก (HARDDISK) ร่วมกับขดลวดที่ติดอยู่กับหัวอ่าน ให้ทำงานร่วมกับแม่เหล็กถาวร

Read more
สาระความรู้

หลักการกำเนิดไฟฟ้า

อย่างง่ายๆโดยการเคลื่อนที่ สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กถาวรผ่านขดลวดที่ ประกอบขึ้นจากหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เกิดเป็นกระแส ไฟฟ้าไหลในขดลวด โดยจะติดตั้งแขนหัวอ่านพร้อม ทั้งขดลวดที่ติดอยู่ตรงปลายเรียงกันเป็นวงกลมบนฐานด้านหน้าเป็นแผ่นวงกลมที่ติดแม่เหล็กถาวรไว้ โดยรอบเมื่อแผ่นดังกล่าวหมุนสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรจะตัดกับขดลวดเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า ไหลในขดลวด ซึ่งสามารถจุดให้หลอดไฟขนาดเล็ก

Read more
สาระความรู้

น้ำพุดนตรีฮาร์ดดิสก์

ชิ้นส่วนภายในของฮาร์ดดิสก์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว สามารถนำมาประดิษฐ์เป็น ของเล่นของใช้ได้มากมาย โดยเฉพาะการนำมาประดิษฐ์เป็นน้ำพุดนตรี จากขดลวดที่ติดอยู่ตรงโคน ของแขนอ่าน และแม่เหล็กถาวร ความเข็มสูง ที่กระหนาบอยู่สองข้างของขดลวดแล้วนำอุปกรณ์ทั้งสอง ชิ้นนี้มาสร้างเป็นวาล์วปิด เปิดน้ำ หรือที่เรียกว่า Solenoid valve

Read more