Alternative Coding

ระบำเชือกสายรุ้ง

https://youtu.be/Ahn-94vFZT0ภาพติดตา ปกติเมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงส่องไปยังวัตถุเราจะเห็นวัตถุเป็นสีของแสงที่ส่องมา เช่นหลอดสีแดงวัตถุก็จะเป็นสีแดง ถ้ามีแหล่งกำเนิดมากกว่าหนึ่งสี เช่นทั้งแดงและน้ำเงิน เราจะไม่เห็นทั้งสีแดงและน้ำเงินบนวัตถุ แต่จะเห็นสีม่วงแทน การทำให้น้ำเกิดเป็นสีต่างๆตามที่เห็นในภาพเราจะต้องเปิดและปิดไฟแต่ละสีในช่วงเวลาต่างกัน ด้วยคุณสมบัติของตามนุษย์ที่สามารถจำภาพเก่าไว้ได้หรือที่เรียกว่า”ภาพติดตา”เราจึงเห็นดังภาพ การเขียน Code จะต้องทำสองส่วน ส่วนแรกต้องจับความเร็วการหมุนของเชือกแต่ละรอบ ส่วนที่สองสั่งให้หลอดไฟติดและดับทั้งกลุ่มที่กำหนดตามการหมุนแต่ละรอบก็จะได้ภาพออกมาตามที่เห็นครับ

Read more
Alternative Coding

น้ำพุธงชาติ

ภาพติดตา ปกติเมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงส่องไปยังวัตถุเราจะเห็นวัตถุเป็นสีของแสงที่ส่องมา เช่นหลอดสีแดงวัตถุก็จะเป็นสีแดง ถ้ามีแหล่งกำเนิดมากกว่าหนึ่งสี เช่นทั้งแดงและน้ำเงิน เราจะไม่เห็นทั้งสีแดงและน้ำเงินบนวัตถุ แต่จะเห็นสีม่วงแทน การทำให้น้ำเกิดเป็นสีต่างๆตามที่เห็นในภาพเราจะต้องเปิดและปิดไฟแต่ละสีในช่วงเวลาต่างกัน ด้วยคุณสมบัติของตามนุษย์ที่สามารถจำภาพเก่าไว้ได้หรือที่เรียกว่า”ภาพติดตา”เราจึงเห็นดังภาพ การเขียน Code จะต้องทำสองส่วน ส่วนแรกต้องจับความเร็วการหมุนของน้ำพุแต่ละรอบ ส่วนที่สองสั่งให้หลอดไฟติดและดับทั้งกลุ่มที่กำหนดตามการหมุนแต่ละรอบก็จะได้ภาพออกมาตามที่เห็นครับ ขอบคุณหัวน้ำพุหมุนจาก https://www.facebook.com/sarayut.muktier

Read more
Alternative Coding

นาฬิกาเลขไทย

นาฬิกาเลขไทยไมโครบิต โดยให้แผ่นเจาะตัวเลขไทย หมุนด้วยความเร็ว 18 รอบต่อวินาทีด้านล่างแผ่น CD มีชิ้นแถบสะท้อนแสงติดอยู่เพื่อหาตำแหน่งเริ่มต้น จากนั้นจะหน่วงเวลาให้เลขหนึ่งหมุนมาตรงตำแหน่งเพื่อจุด Led นาน 200 Micro sec หลังจากนั้นรอรอบต่อไปหน่วงเวลาให้เลขสี่หมุนมาจึงจุด Led ดวงถัดมาทำเช่นนี้ต่อไปจนครบห้าหลัก จากตัวอย่างแผ่น CD หมุน 1080 รอบต่อนาที หนึ่งรอบจะใช้เวลา 55 mil sec แสดงครบห้าตำแหน่งจะใช้เวลา 277 mil sec อาจเกิดการกระพริบไม่ต่อเนื่อง ถ้าจะให้นิ่งกว่านี้ต้องเพิ่มความเร็วรอบขึ้นอีก

Read more