Alternative Coding

ระบำเชือกสายรุ้ง

https://youtu.be/Ahn-94vFZT0ภาพติดตา ปกติเมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงส่องไปยังวัตถุเราจะเห็นวัตถุเป็นสีของแสงที่ส่องมา เช่นหลอดสีแดงวัตถุก็จะเป็นสีแดง ถ้ามีแหล่งกำเนิดมากกว่าหนึ่งสี เช่นทั้งแดงและน้ำเงิน เราจะไม่เห็นทั้งสีแดงและน้ำเงินบนวัตถุ แต่จะเห็นสีม่วงแทน การทำให้น้ำเกิดเป็นสีต่างๆตามที่เห็นในภาพเราจะต้องเปิดและปิดไฟแต่ละสีในช่วงเวลาต่างกัน ด้วยคุณสมบัติของตามนุษย์ที่สามารถจำภาพเก่าไว้ได้หรือที่เรียกว่า”ภาพติดตา”เราจึงเห็นดังภาพ การเขียน Code จะต้องทำสองส่วน ส่วนแรกต้องจับความเร็วการหมุนของเชือกแต่ละรอบ ส่วนที่สองสั่งให้หลอดไฟติดและดับทั้งกลุ่มที่กำหนดตามการหมุนแต่ละรอบก็จะได้ภาพออกมาตามที่เห็นครับ

Read more