กิจกรรม

นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 6 จัดโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์โลกและ IFIA ที่เมือง Suzhou สาธารณะประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2552 และเราได้เขาร่วมแสดง สิ่งประดิฐ์และนิทรรศการในงานนี้ด้วย

Read more