น้ำพุดนตรี

ตำนานน้ำพุดนตรี

ตำนานน้ำพุดนตรี ในประเทศไทยเกิดจากดำริของ พลเอกปรีชา โรจนเสถียร ขณะดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการศึกษาให้ปรับปรุงน้ำพุซึ่งติดตั้งอยู่ที่อนุสรณ์สถาน ดอนเมืองให้มีความน่าสนใจขึ้นกว่าเดิม

Read more
น้ำพุดนตรี

รัตนวารี

การไหลของน้ำปกติจะมีทิศทางไม่แน่นอนเช่นทันทีที่ออกจากหัวฉีดน้ำ จะแตกเป็นฝอยหรือที่เรียกว่า TERBULANC ดังนั้นเมื่อผ่านน้ำไปยังท่อเรียง โมเลกุลให้น้ำดังกล่าวมีการเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ (LAMINAR) น้ำจึงสามารถ มีลักษณะคล้ายกับแท่งแก้ว

Read more