ไฟหมุนแสดงตัวอักษรเมื่อ 25 ปีก่อน ไฟหมุนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยเครื่องแรก สิทธิโชค มุกเตียร์ sittichoke muktier

ไฟหมุนแสดงตัวอักษรเมื่อ 25 ปีก่อน ไฟหมุนคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยเครื่องแรก สิทธิโชค มุกเตียร์ sittichoke muktier

Read more
นวัตกรรม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

สิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แต่ละแห่งที่มีอยู่ทั้งใน ประเทศและนอกประเทศจะมีลักษณะสะท้อนทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็น ชิ้นงานเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้ในทฤษฎีนั้น ๆในรูปแบบที่แตกต่างไปจากการรับรู้ เพียงทฤษฎีซึ่งจะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกับทฤษฎี หรือหัวข้อเหล่านั้น

Read more
นวัตกรรม

ระบบส่งผ่านข้อมูลเตือนภัย

ภัยพิบัติที่เกิดจากคลื่นสึนามิ ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินและ ชีวิตเหลือคณานับและถึงแม้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นดังกล่าวเกิดจากการเคลื่อนที่ ของแผ่นดินใต้มหาสมุทรคล้ายกับแผ่นดินไหวซึ่งไม่สามารถทำนายได้ล่วงหน้า

Read more